Klub rodičů

Rodiče mají bezesporu na dítě dominantní vliv. Proto považujeme aktivní vztah s rodiči, kteří si pro své děti vybrali školku
s Montessori programem, za klíčový. Školka komunikuje s rodiči pravidelně ohledně organizace a dění ve školce formou
rodičovských setkání, které se konají jednou za měsíc.

Díky Klubu rodičů se mohou maminky a tatínkové aktivně podílet na rozmanitých aktivitách organizovaných ZVONEČKEM
v průběhu celého roku v souvislosti s aktuálními svátky, oslavami a sezonními událostmi. Rodiče tak získávají
jedinečnou možnost sdílet a zároveň dotvářet pestrý život dětí v mateřské škole a doprovázet je na cestě socializace
v širší společnosti. Každý rok se formuje unikátní skupina dětí a rodičů se společným
cílem – připravit společně podnětné a příjemné prostředí pro spokojený život dětí.

 

Komentáře nejsou povoleny.