mimoškolní aktivity
Společné tvoření rodičů a dětí – společné tvoření je součástí měsíčního vzdělávacího tématu.
Napomáhá dětem prožívat spojení mezi domovem, rodinou a školkou. Rodičům umožňuje být
se svým dítětem v prostředí, které je pro něj důvěrně známé. Pečeme, lepíme, kreslíme,
modelujeme, čteme, zpíváme, grilujeme, bavíme se spolu a děláme spoustu dalších zábavných věcí.

Zážitkové projekty – mají formu celodenních vzdělávacích programů, jsou organizované
většinou formou výletu či zajímavých besed a návštěv v MŠ. Tyto projekty doplňují měsíční
vzdělávací téma praktickým příkladem z reality.

Výčet již realizovaných projektů:
návštěva farem, svíčkárny, klubu přírodovědců, starého mlýna; návštěva hasičského,
policejního a záchranářského sboru (prohlídky aut, vybavení a besedy); návštěva Království
železnic; návštěva Koněpruských jeskyň; beseda se včelařem i s ukázkou proskleného
včelího úlu; děti si vyzkoušely jízdu na koních; divadlo ve školce či návštěva divadelního
představení; návštěva kamarádů v okolních školkách, mateřských a rodinných centrech

Přednášky pro rodiče – v průběhu roku pořádáme přednášky pro rodiče a širokou
veřejnost na různá témata. Tyto téma se vždy odvíjí od požadavků rodičů.

Komentáře nejsou povoleny.