Pevné učivo.
Postupuje se podle rytmu daného učitelem.
Dítě je stále vedeno učitelem.
Vědeckost pojetí metody učení není podporována.
Mnohé je založeno na hraní jakési role a na představách.
Nesystematické uložení pomůcek – na vrácení materiálů
na své místo se mnohdy netrvá.
Prostředí pro učení je přizpůsobeno učiteli.
Motivuje se odměnami a tresty.
Se všemi dětmi se zachází stejně.
Materiály jsou bez zaměření na konkrétní dovednosti
Pevná pravidla vyžadují sedět na místě a nehýbat předměty v okolí.
V mnoha situacích se vyžaduje být zticha.
Zaměření je na poskytnutí co největšího objemu znalostí.Flexibilní učivo.

Postupuje se individuálně, podle tempa učení dítěte.
Dítě má volnost, aby samo objevovalo.

Vědecká metoda vyučování.

Orientace na realitu.

Pomůcky mají své místo – vede to k rozvoji smyslu pro pořádek.

Prostředí pro učení je přizpůsobeno dítěti.

Sebevzdělávání pomocí samoopravných materiálů.
U každého dítěte se rozpoznávají senzitivní fáze.
K rozvoji určitých dovedností se užívají různé materiály.
Je volnost v pohybu, jak vlastním, tak i předmětů v okolí.
Je svoboda mluvit (ale bez rušení ostatních) podle
libosti.
Zaměření je na vývoj ucelené osobnosti dítěte.
 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.