O PROVOZUROZVRH

SOUBORY KE STAŽENÍ (PDF)

7:30 – 8:00 Ranní družina (individuální práce s Montessori pomůckami, volná hra)
8:00 – 10:00 Pobyt venku (vycházka, spontánní hra na zahradě ci na hřišti)
10:00 – 12:15  Ranní Montessori blok (hygiena, svačina, rozcvička, angličtina, individuální hra)
12:15 – 12:30 Komunitní kruh (výukové lekce, hudebně pohybové aktivity)
12:30 – 13:00 Hygiena, oběd, úklid (u dětí s dopoledním programem oblékání, odchod domů)
13:00 – 14:00 Hygiena, čtení, odpočinek, předškolní příprava, logopedie
14:00 – 16:00 Odpolední blok (pokusy, vaření, týmové pohybové hry, volná hra, odpolední svačina, pobyt venku, odchod domů)
16:00 – 17:00  Odpolední družina (hygiena, volná hra, pobyt venku, odpolední kroužky, odchod domů)

 

Školka je otevřena od 7:30 do 17:00.
Časový harmonogram je pouze orientační.

 

Komentáře nejsou povoleny.