Mgr. Ing. Tomáš Zuda

 

Tomáš pochází z Prahy. Vystudoval VŠE a psychologii na Karlově Univerzitě a věnuje se dlouhodobě psychoterapii a rozvoji osobnosti, koučování a školení manažerů v různých oblastech. Spolu s Lucií se se systémem Marie Montessori potkal poté, co jejich dcera začala od roku 2007 navštěvovat International Montessori School of Prague na Roztylech. Tento přístup k dětem a to, jak na děti působí a rozvíjí je, je dovedl k rozhodnutí založit tuto novou Montessori školku – nejen pro své děti, ale i pro děti další.

 

Ing. Lucie Zuda, Ph.D.

 

Lucie pochází ze Slavonic a nyní se stará o dvě malé ratolesti. Vystudovala VOŠ v Jihlavě obor finance, řízení neziskových organizací. Dále vystudovala ČVUT v Praze obor stavební management a doktorský obor materiálové inženýrství. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala jako učitelka na stavební fakultě. Mnoho cenných zkušeností získala při spoluzakládání mateřského a komunitního centra na Kampě, kde po založení pracovala jako učitelka předškolních dětí a jako kulturní referent. Mnoho let se ve volném čase věnovala pořádáním letních táborů a různých dětských aktivit. Od roku 2007 se aktivně zajímá o Montessori pedagogiku. V srpnu 2010 absolvovala kurz „Montessori philosophy and curriculum for the 0-3 and the 3-6 yr old child“ vedený Sr. Carolinopu Gomez del Valle and Dorothy Paul. V březnu 2012 ukončila roční diplomový kurz Montessori pedagogiky akreditovaný MŠMT u Společnosti Montessori o. s., zaměřený na věk dětí 3–6 let v rozsahu celkem 300h.

 

„Moc si přeji, aby naše děti, ale i ostatní děti vzpomínaly na předškolní období jako na období, kdy měly možnost objevovat svět a být při tom samy sebou. Právě cesta k naplnění tohoto prostého přání nás dovedla až k založení vlastní mateřské školky.“ Doufám, že naše školka napomůže dětem porozumět svému životu, svým potřebám a učinit vlastní svět barevným.“

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.