Metodika práce a pomůcky jsou rozděleny do 5 oblastí:

 

Cvičení praktického života

 

– rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, pracovní návyky a vztah k sobě a okolí (samostatnost v oblékání, hygiena,
příprava svačiny, stolování, péče o domácnost, květiny,zvířata, zdvořilostní formy chování)

Smyslová výchova

 

Smyslová výchova

 

– pracuje s pomůckami pro tříbení všech smyslů (hmatové destičky s různým stupněm hrubosti povrchu,
sluchové válečky s různými zvuky, hmotnostní či teplotní válečky, rozlišování barev, chutí atd.)

 

Jazyková výchova

 

– rozvíjí řeč a slovní zásobu, schopnosti naslouchat, porozumět a vyjádřit své myšlenky a pocity, smyslovými zkušenostmi
připravuje základ pro psaní a čtení (přiřazování předmětů k obrázkům, vyprávění podle obrázků, obkreslování smirkových
písmen prstem, psaní do krupice apod.)

 

Matematika

 

Smyslová cvičení– pěstuje smysl pro přesnost a rozdíly, pro vnímání a rozlišování rozměrů, poměrů a tvarů, prostřednictvím
smyslových zkušeností a práce rukou vytváří podvědomé znalosti matematických zákonitostí tak, aby dítě zažilo radost
z matematiky a později snáze dokázalo k tvarům a souvislostem poznaným rukama přiřadit čísla a pojmy
(geometrická tělesa, perlový materiál pro znázornění množství a početní operace)Matematická cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmická výchova

 

– zahrnuje přírodovědu, zeměpis, astronomii, biologii, dějepis, fyziku a chemii a formou názorných pomůcek
a praktických pokusů pomáhá dítěti chápat svět v souvislostech přírodních zákonitostí (projekty na téma vesmír Kosmická výchova
a sluneční soustava, přírodní živly, poznávání zvířat a rostlin, péče o přírodu)

 

Více o Montessori najdete například nawww.montessoricr.cz nebo www.montessori-ami.org.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.