Zvoneček je mateřská Montessori školka s dvojjazyčným česko-anglickým programem, zapsána
v rejstříku škol a školských zařízení.
Školka je určena dětem od (2,5) 3 – 6 (7) let.
Základem naší práce je celostní, pedagogický odkaz Dr. M.Montessori a J.Á.Komenského.
Rozvíjíme děti v oblasti praktického života, ve smyslové výchově, v jazyce, matematice a v kosmické výchově, která
obsahuje základy zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, umění a hudby. Vytváříme hřejivé a láskyplné prostředí, které příznivě podporuje přirozený rozvoj dětí.
Ve školce se o děti starají vždy nejméně jeden český a dopoledne jeden anglický průvodce, takže děti jsou v kontaktu s přirozeným dvojjazyčným prostředím.
Všichni naši pedagogové jsou oddáni své práci. Prostory školky se nacházejí na atraktivním místě rozsáhlého karlického lesa.
Nabízíme široké spektrum odpoledních kroužků a mimoškolních aktivit.

 

Jsme v úzkém kontaktu s přírodou.
Dvakrát do roka rodiče obdrží souhrnnou zprávu o rozvoji svého dítěte.
Podporujeme a pomáháme rodičům v krizových fázích výchovy svých dětí.

 

Komentáře nejsou povoleny.